Oprava / výměna kuličkového provázku horizontální žaluzie


Nejčastější druhy problémů:
- Přetržení kuličkového provázku.
- Posunutí / uvolnění kuliček na provázku – neprojde převodem, v místě posunutí kuliček se zarazí „kousne“ v převodu.
- Rozpojení a následné vytažení kuličkového provázku z převodu.


Stručný postup výměny:
1. odšroubování žaluzie (horního profilu)
2. vysunutí převodu z horního profilu
3. provlečení kuličkového provázku převodem
4. zasunutí převodu zpět do horního profilu
5. přišroubování žaluzie zpět


Podrobný postup (popis s obrázky je na žaluzii Isoline, u jiných typů je to podobné)
Při výměně zvažte také případnou výměnu boční vodící silonové struny.

1. Sejmeme krytky z konců = převodů horního profilu žaluzie. Krytky jsou na převodech nacvaknuty. Odšroubujeme vruty uchycující žaluzii. Abychom zabránili rozjetí a poškození hliníkových lamel, můžeme je shrnout a provázkem stáhnout k hornímu profilu

2. Převody jsou v horním profilu nasunuty z boku. Při vysunování převodem lehce vikláme, (nebude-li měněna struna, sledujeme, abychom ji nepřeskřípli). Vysunutý převod visí na struně (je-li pořádku a nebude se měnit tak necháme, jinak lze ustříhnout). Drát/osa procházející horním profilem je většinou v převodu pouze volně zasunut. Tento drát z profilu nevytahujeme.

3. Kuličkový provázek provlékneme převodem. Pro usnadnění si pomocí šroubováku otáčíme ozubeným kolečkem převodu. Po provléknutí necháme z vnějšího výstupu vysunutý konec kuličkového provázku v délce asi 20 cm. Odměříme celkovou délku kuličkového provázku např. podle původního nebo jiné žaluzie, a spojíme konce spojkou.

4. Převod vsuneme zpět do převodu (necháme-li původní strunu, pak pozor na její přiskřípnutí). Při vsunování převodu přizvedneme drát/osu tak, aby se trefil do středu ozubeného kolečka převodu.

5. Žaluzii přišroubujeme zpět na rám okna a vyzkoušíme. Nakonec nacvakneme krytky na převody.