Jak vyměnit textilní pásku / tkaloun / pro vytahování horizontální žaluzie
(návod horního uchycení pásky v profilu žaluzie)

Páska / tkaloun / pro vytahování a stahování horizontální žaluzie se při narušení začne třepit, stíží se nebo znemožní vytažení, nebo se lamely vytahují nakřivo. Pokud se rozhodnete pro výměnu pásky, je vhodné vyměnit všechny pásky vytahování použité na žaluzii. Při výměně pouze jednoho pásku, bude nejspíš vytažení nepravidelné, jedna strana půjde rychleji než druhá. Toto ovlivní i neznatelný rozdíl tloušťky nové a původní pásky.

 

Postup výměny tkalounu vytahování žaluzie.
Postup je znázorněn na žaluzii Isoline, u jiných typů jiných výrobců je postup podobný.


- Horní profil žaluzie odmontujeme z okna a položíme na parapet nebo vhodnou plochu pro opravu.


     

- Je li použita průchodka struny, pak ji na straně řetízku vytlačíme z profilu, aby nepřekážela při vysunutí boční převodovky ovládání žaluzie.

 

- Z profilu vysuneme boční převodovku na straně řetízku/ovládání.


 - Je li použita krytka kladky s páskem, tak krytku sejmeme (je nacvaknuta).


- Pokud není ovládací drát součástí vysunuté převodovky a nevysune se s ní, tak drát uvolníme pro vysunutí sejmutím pojistného půlkroužku (malým šroubovákem nebo stáhnutí kleštěmi).


- Ovládací drát vysuneme.


S výměnou pásky začneme nejdříve na straně bližší k ovládacímu řetízku, po výměně pokračujeme s dalšími. Zůstane nám tak vždy možnost kontroly správného provlečení a směru navíjení pásky.
Je li na kladce namotaná nebo zamuchlaná páska, tak ji odmotáme.

.

- Kladka navíjení pásky je ze dvou polovin. Pomocí dvou šroubováků otočíme poloviny proti sobě (jde to jen na jednu stranu, mají doraz proti protočení).


- Štěrbiny v obou polovinách kladky se natočí přes sebe a konec pásky lze bez odporu vytáhnout.


 

- Starou pásku vytáhneme a na její místo provlečeme novou. Dodržujeme polohu původní pásky – jak otvory, tak směr navíjení na kladku.

 

- Novou pásku zasuneme do štěrbiny v kladce. Otočením polovin kladky proti sobě pásku v kladce zajistíme. Aby se při zatažení za pásku kladky neotočily a páska nesunula, zajišťuje vzájemnou polohu polovin kladky vsunutý drát.
Proto před vsunutím drátu netahejte za pásku!


- Do kladky vsuneme ovládací drát a zopakujeme postup výměny u další pásky.
Při vsunování drátu do další kladky zajistíme stejné natočení kladky s ohledem na výstup pásky z kladky.
 
Po výměně pásků a po vsunutí ovládacího drátu, nasuneme zpět převodovku s řetízkem. Před nasunutím převodovky protáhneme řetízek převodovkou tak, aby spojka řetízku byla od převodovky cca 10 cm a to nejčastěji na krajní straně řetízku. Nejlépe je polohu ověřit na jiné spuštěné žaluzii. Jde o směr otáčení při zatažení za řetízek, aby při vytahování žaluzie / navíjení pásky jela spojka s řetízkem dolu, a nezarazila se o převod v případě pohybu nahoru..
 


Vyrovnání spodního profilu do roviny, provádíme až po zavěšení žaluzie na místo. Povytáhneme zajišťovací klínek a popustíme, nebo povytáhneme pásku na jedné straně spodního profilu dle potřeby.
Zajištění spodního konce textilní pásky.